logo
border-address-top
Katrien De Wilde en Mia Schuermans
MCHM, ELP

Koning Albertlaan 35
3630 Maasmechelen
elpmaaskant@gmail.com

Tel: 0491-22 13 08
border-address-bottom

NIEUWS

De subsidie van de Vlaamse Overheid neemt een einde op 28 februari 2019. U kan aangemeld worden onder het nieuwe ELP systeem via uw huisarts. Huisartsen worden op de hoogte gesteld van de modaliteiten die ingaan op 1/03/2019. We danken zowel de artsen als de patiënten voor hun vertrouwen de afgelopen jaren.

 

Welkom op de website van de eerstelijnspsychologen

We zijn als eerstelijnspsychologen werkzaam voor de regio's Lanaken, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen.

Huisartsen kunnen patiënten verwijzen met problemen van diverse aard die hanteerbaar zijn binnen de eerste lijn (bv. spanningsklachten, beginnende depressie, relationele moeilijkheden, rouw, ...). Vooral mensen die op korte termijn moeten opgevangen worden, niet terecht kunnen bij andere diensten of zelfstandig werkende psychologen en waarvoor de financiële drempel voor andere psychologische hulpverlening te hoog is.

We streven naar een doelgerichte kortdurende behandeling waarbij de cliënt(e) na enkele gesprekken weer op eigen kracht verder kan. We werken individueel en/of -in samenspraak met de cliënt- met belangrijke anderen (echtpaar, gezin, ...).

Indien verdere psychologische begeleiding aangewezen lijkt, verwijzen we door naar meer aangepaste hulpverlening.

Alle consulten vinden plaats in het MCHM te Maasmechelen.

Een gesprek kost 9 euro. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgezien worden.

Naast de directe hulpverlening voor cliënten nemen wij ook deel aan overlegplatforms en ondersteunen we via informatieverstrekking en vorming andere eerstelijnshulpverleners.

Deze functie kwam tot stand als project van de Vlaamse Overheid. Jaarlijks en na afloop van het project worden aanbevelingen geformuleerd naar de Vlaamse Overheid toe.Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©